A mindfulness-trénerek gyakorlati útmutatója

A mindfulness-alapú tanárokat képző trénerek gyakorlati útmutatója

A trénereknek meg kell felelniük a  A mindfulness-alapú kurzusok tanításának gyakorlati útmutatójában leírt feltételeknek.

Ezen túlmenően pedig a következő kritériumokat is teljesíteniük kell:

1. A tréner legalább hároméves, legalább kilenc tanfolyam egyedüli tanítására kiterjedő tapasztalattal rendelkezik.
2. A tréner által kínált képzési útvonal legalább 12 hónapos időtartamú.
3. A trénernek gyakorlott tanárnak kell lennie a mindfulness-alapú tanfolyamok területén – s mindezt tapasztalt kollégái is tanúsítják, lehetőleg a Mindfulness-alapú intervenciók oktatói értékelési kritériumainak („Mindfulness-Based Interventions: Teaching Assessment Criteria”) megfelelve.
4. A tréner egy nála tapasztaltabb tréner tanítványaként képződött, demonstrálva saját trénerképzési kompetenciáit.
5. Folyamatosan tanít mindfulness-alapú tanfolyamokat különféle szinteken, miközben tanárokat is képez.
6. Rendszeres szupervízióban vesz részt, amely érinti a tanítási gyakorlatát, személyes mindfulness-gyakorlását, illetve a más trénerekkel való egyenrangú kapcsolatait is.
7. Évente részt vesz minimum 7–10 napos, csöndes elvonulásokon, amelyek segítenek elmélyíteni a gyakorlását.
8. Tájékozódik és folyamatosan lépést tart a mindfulness-alapú intervenciókkal kapcsolatos kutatási fejleményekkel, különös tekintettel a tanárképző szervezetek területére.
9. Lépést tart a mindfulness-alapú tanítási kompetenciák értékelési módszertanának a változásával, betartva a gyakorlati útmutatásokat.
10. A tréner személyét áthatja a mindfulness gyakorlata és megértése. Mindennek a forrása a releváns, tudományos/klinikai megértés és a releváns, spirituális, filozófiai hagyományokhoz tartozó történelmi elődök ismerete – melyek közül első helyen a buddhizmus említhető.
11. A tréner együttérző és erős csapatjátékos, szívesen dolgozik tanárképző csapatban, szívesen működik együtt más tanárképző trénerekkel.

A mindfulness-alapú tanárokat képző trénernek a következő területeken van szüksége jól fejlett készségekre, alapos megértésre és helyes viselkedésre:

1. A mindfulness komplexitásának a tapasztalati megértése. Mindez nemcsak a megközelítés módjára vonatkozik, hanem a mindfulness transzformációs potenciáljára is.
2. A mindfulness-alapú tanfolyamok tantervi elemeinek mély, alapos és maradéktalan megértése, különös tekintettel azok céljaira.
3. A mindfulness-alapú tanfolyamok elméleti alapelveinek megértése.
4. Csoportvezetési készségek, különös tekintettel a biztonságos, ugyanakkor kihívásokat támasztó tanulási környezet megteremtésének készségére.
5. Az a támogató készség és képesség, amelynek segítségével a képzésben résztvevők fel tudják ismerni saját erősségeiket és fejlődési szükségleteiket, s amely a további tanulást ösztönző visszajelzéseket tud nyújtani.
6. A mindfulness-alapú megközelítések taníthatóak terápiás környezetben, de hagyományos és specifikus kontextusokban is. A trénernek komplex megértéssel kell rendelkeznie ezekről a kontextusokról, azok határterületeiről, miközben elkötelezett nyíltsággal fordul feléjük, bármilyen kontextusban is tanítsa a mindfulness-t.

A tréner a saját szakmája, ill. képzése etikai normáit betartva dolgozik, mindemellett különösen fejlett érzékenységgel fordul a következők felé:
– Csak a saját kompetenciája határain belül végez képzési tevékenységet.
– Az informális és formális mindfulness-gyakorlást illetően sosem követel meg többet a képzésében részt vevőktől, mint önmagától.