Az MBSR a Mindfulness-Based Stress Reduction (szó szerint: tudatosságalapú stresszcsökkentés) mozaikszava. Az MBSR-tanfolyamok formátumát Jon Kabat-Zinn és munkatársai dolgozták ki a a Masseschusets-i Egyetemen 1979-ben. A főként buddhista meditációs módszerekre, illetve részben hatha jógára alapozott önsegítő program során olyan technikákat tanulunk, amelyekkel testi és tudati szenvedésünk tudjuk mérsékelni – vagy akár teljesen meg is szüntetni.

Általában csoportos tanulásról van szó. Hetente tartunk 2-3 órás foglalkozásokat, amelyeken meditációs technikákat tanulunk és gyakorolunk. Emellett pedig alapvető, gyakorlati és elméleti tudást is szerzünk a tudat és az érzelmek működéséről. Habár társas tanulásról van szó, a munka lényegi részét mindenki otthon, önmaga végzi, ugyanis a tanfolyam lényeges része az egyéni, otthoni gyakorlás.

A tanfolyamokhoz általában hozzátartozik egy ún. elvonulónap is. Erre a 6—8 órás alkalomra általában a hatodik hét környékén kerítünk sort – itt nem tanulunk újat, hanem csak gyakorlunk.

Előfordulnak 6, 10, illetve 12 hetes MBSR-tanfolyamok is. Vannak 5 vagy 6 napos táborok (elvonulások), amelyek keretében szintén elsajátítható a szemlélet. Online, illetve egyénileg is lehet MBSR-t tanulni.

Mióta a Massachusetts-i Egyetem Stresszklinikáján kidolgozták, és 1979-ben alkalmazni kezdték ezt a programot, a mindfulness szinte világméretű mozgalommá vált, különösen az angolszász országokban terjedt el. Számos új, tudományosan is akkreditált módszer született azóta, mint pl. az MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy – tudatosságalapú kognitív terápia) vagy az MBPT (Mindfulness-Based Pain and Illness Management – tudatosságalapú fájdalom-s betegségmenedzsment), de létezik már kifejezetten szülőknek, természetkedvelőknek vagy pedagógusoknak szóló program is.

A tudatos jelenlét meditációinak hasznát nagy mennyiségű tudományos kutatás támasztja alá. A hét­köz­napi szenvedés mér­té­kének a csök­ken­tésén túl számos men­tális és testi probléma esetén is sok­szor hasz­nosan alkal­maz­ható (pl. fájdalom­zavar és krónikus fájdalmak, alvászavar, szo­ron­gásos álla­potok, a depresszióba való vissza­esés meg­elő­zése, evés­za­varok, füg­gő­ségek, ADHD, pánik­zavar, az immun­rend­szer erő­sí­tése – de ez a fel­so­rolás szinte vég­telen hosszú­ságú lehetne). Mind­ezektől füg­get­lenül az MBSR a szó hagyo­má­nyos értel­mében nem terápia, még csak nem is tanács­adás – sokkal inkább „önma­gunkkal való törődés”. Jon Kabat-Zinn szerint aki meditál, az önmagát gyógyítja.